čirklys

čirklys
1 čirklỹs sm. (4) 1. Vs, Lz žr. 1 čirkšlys 1: Čirkliaĩ čirkia – bus giedra Al. Mūs pirkioj čirkliaĩ insivaisė Mrs. 2. žiogas (Tettigonia viridissima): Čirklỹs gi an pievos čirkuoja Lz. 3. toks paukštis: Jei čirklỹs čirkia ryte, bus šilta Grv. 4. žadintuvo skambutis: Nustatyk čir̃klį ant trijų, reiks važiuot į stotį Smn.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • čirklys — 2 čirklỹs, ė̃ smob. (4) 1. kas vis čirkia, rėkia, šaukia: Čirklỹs tas jūs vaikas Rdm. 2. kas nuolat barasi: Su tokiu čirkliù, pikčiurna negalėtau gyvent Rdm. Baisi čirklė̃ ta jų marti Rdm …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • čirkuoti — čirkuoti, uoja, ãvo intr. čirpti, svirpti: Čirklys (žiogas) čirkuoja Lz. Žvirblis alų darė, darydamas čirkavo, o kielelė mažutėlė butelius riktavo LTR(Žsl) …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • įvaisyti — žr. įvaisinti: 1. Sut, N, Š, Rtr, DŽ, NdŽ, KŽ, Sg, Antš Tu įvaisysi sodelį, turėsma vaisių ir uogų J.Bil. Vynmedis senovėje Prūsų žemėje kryžiuočių laiku įvaisytas LTII552(Bs). Vaisiaus medžių daugiaus reik įvaisyti Kin. Invaisysiu mėlynukes… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”